پنکه   ( هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد. )

پنکه

کلیه قطعات یدکی  پنکه از قبیل پروانه ،مهره پروانه ،گارد جلو و عقب  (وایر و شبکه)  ،مهره نگهدارند گارد ، برد،ریموت کنترل،موتور و... در این قسمت وجود دارد