انواع دیگ پلوپز  ( هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد. )

انواع دیگ پلوپز

انواع دیگ پلوپز

دو نفره ،چهار نفره ،هشت نفره ،دوازده نفره،شانزده نفره