ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850  ( هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد. )

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850

ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM-850