آبمیوه گیری پارس خزر مدل JC-700P  ( هیچ محصولی در این شاخه وجود ندارد. )

آبمیوه گیری پارس خزر مدل  JC-700P

آبمیوه گیری پارس خزر مدل  JC-700P